Hakkında

Av.Halil Çağrı MUTLU

Kırıkkale’de eğitim hayatını tamamlayan Avukat Halil Çağrı Mutlu, Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan hemen sonra staj eğitimini Kırıkkale’de tamamlamış ve hukukun birçok alanında eğitim sürecini, yine bu şehirde kazanmıştır.

Avukat Halil Çağrı Mutlu, 2012 yılında genç ve dinamik bir kadro ile Kırıkkale’de Mutlu Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Kurulduğu günden bu yana mesleki adabı ve profesyonelliği ilke edinerek, müvekkil çıkarlarını en üst seviyede tutarak ve sır saklama prensiplerine içtenlikle bağlı kalarak, ihtiyaç duyulan her konuda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Müvekkillerini her türlü adli ve idari merciler nezdinde temsil etmektedir.

Kırıkkale’de gerçek kişilere yönelik danışmanlık ve dava takibinin yanı sıra birçok tüzel kişinin de vekilliğini yürütmektedir.

Aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk resmi sicilinde 4788 sicil numarası ile kayıtlı olan Mutlu, İş Hukuku Uzman Arabulucusu ve Ticari Davalarda Arabulucu olarak görev almakta ve uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla hızlı ve etkin bir şekilde çözümü için çalışmaktadır.

Avukat Halil Çağrı Mutlu, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı uzlaştırmacı resmi sicilinde 466 sicil numarası ile kayıtlı olup, Kırıkkale Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu görev alanı içerisinde uzlaştırmacı olarak da çalışmaktadır.