Arabuluculuk

Tarafların birlikte başvurmaları halinde aralarındaki uyuşmazlığı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümlerine göre çözüme kavuşturma çabalarına sistematik teknikler uygulayarak yardımcı olmaktayız.
ARABULUCULUK UCUZ VE HIZLIDIR

Arabuluculuk, bilhassa halis niyetli, insani ilişkilere önem veren ve netice almaya odaklanmış kişiler bakımından mümkün oldukça hızlı ve genellikle olumlu netice veren bir anlaşma faaliyetidir.

Bu faaliyetten güdülen amacın mahkeme yolu ile gerçekleşmesi halinde ortaya değişik türlerde bir çok mahkeme masrafı çıkabilir. Oysa arabuluculuk bu yönüyle ucuz ve az masraflıdır. Bazen ise neredeyse masrafsızdır.

Elbette arabuluculuk faaliyeti esnasında tarafların karşılıklı beklenti ve istemleri çerçevesinde kendi iradeleri ile yapabilecekleri masraflar olabilir. Örneğin bir arazi paylaşımında kroki çizdirilmesi gibi.
Mahkemelerdeki müracaat, tensip, dava günü tayini, ön duruşma, tanık, bilirkişi masrafları ve mahkeme tarafından bunların dinlenme ve değerlendirilme süreleri gerekçeli karar yazılma süreleri, tebligat süreleri v.b. zaman kayıpları arabuluculukta yoktur. Bir çok arabuluculuk faaliyeti bir günde bile bitebilir. uyuşmazlığın mahiyeti taraf sayısı, tarafların birbirlerinden bekledikleri bilgi ve belgelerin mahiyetine göre elbette bir günde bitmeyebilir. Ancak her halükarda mahkemelere nazaran kıyas edilemeyecek kadar hızlı sonuç alınır.

ARABULUCULUK SADE, GAYRİ RESMİ VE ESNEKTİR
Arabuluculuk usul veya delil kurallarına bağlı değildir. Bu nedenle sadedir ve resmi prosedürlerden mahkeme seromonisinden uzaktır.
Merkezinde insani ilişkiler olması nedeniyle uygulanırken resmiyetten uzaktır ve bu nedenle gerginliğe, mahkeme heyecanına neden olmaz.

Bir anlaşmazlığın mahkeme vasıtasıyla çözümlenmesi durumunda, anlaşmazlıkta haklı taraf olsanız bile usul hukukuna ilişkin sınırlandırmalara maruz kalabilirsiniz. Oysa arabuluculukta bu türden sınırlandırmalar da yoktur. Hatta öyle ki, arabulucu huzurundaki görüşmelerde koşullar değiştikçe konular da değişebilir. Bu da arabuluculuğa konu olan uyuşmazlığın çözümü süresince hasımlık duyguları uyandırmak yerine tarafları çözüm üretici davranışlar sergilenmesine olanak verir.

İSTEĞE BAĞLI

Taraflar aralarındaki uyuşmazlığı arabuluculuk marifeti ile çözmek hususunda ortak bir irade ortaya koyarlar ve bunun kararını serbest olarak verirler. Arabuluculuk marifeti ile çözüme ulaşmadıkları taktirde ise haklarını kaybetmeksizin diledikleri zaman arabuluculuk faaliyetinden çekilebilirler. Görülmekte olan bir dava esnasında, dava konusu uyuşmazlık arabuluculuğa uygun ise hakim huzurunda da karşı tarafı arabulucuya davet edebilirsiniz veya konunun niteliğine göre hakim de bunu teklif edebilir. bu surette de hak kaybı olmaması için bazı hukuki süreler de dondurulur.

GİZLİLİK AVANTAJI
Arabuluculuğun en dikkate değer özelliklerinden biri arabuluculuk faaliyetine başlarken yapılacak olan sözleşmede, arabuluculuk faaliyeti esnasındaki bilgi ve belgelerin mahkemede delil olarak kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin düzenleme yapılabilmesidir. Bu surette arabuluculuğun gizlilik esası gereği, arabulucu huzurunda kullandığınız bilgi ve belgeler incelenemez. Mahkemeler bunlara ilişkin herhangi bir ibraz talep edemez. Böylece taraflar arabuluculuk faaliyetini yürütürken özgürce iletişim kurabilir. Endişeleri azaltan ve samimiyeti artıran bu özellik arabulucuğu ayrıca cazip kılar.

ETKİLİ UZLAŞMA VE ÇÖZÜM ÇEŞİTLİLİĞİ

Uyuşmazlıkların arabulucu huzurunda çözümlenmesi tarafların kendi istekleri hiçbir baskı altında olmaksızın gerçekleştiği için bu arabuluculuk faaliyetinden dolayı birbirlerine taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirme olasılıkları mahkeme huzurunda mecbur kaldıkları yükümlülüklere göre daha yüksektir. Mahkemeler huzurunda elde edilecek çözümler genellikle kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşeceği için çok da esnek değildir. Hatta bazen adeleti sağlarken de adaletsizliklerin vücuda gelmesine sebep olabilir. Tarafların her iksinin de samimi ve iyiniyetli olduğu arabuluculuk faaliyetlerinde bu mağduriyet oranı daha düşüktür.Mahkeme tarafından üretilen çözümlerin esnek olmamasının karşısında arabulucu huzurunda elde edilecek çözümler ise tam aksine taraflara konuya ve tarafların içinde bulunduğu durumlara göre çeşitlilik arz eder. Böylece arabuluculukta her bir olay münferid özelliklere haizdir. arabuluculukta koşullar değiştikçe de konudahi değişebilir.Ayrıca tarafların çözüm sürecinde gitgide hasım olmaları yerine problemi hızla çözme ve böylece ilişkileri bozmama imkanı verir.

Arabuluculuk ile İlgili kamu spotunu izlemek için buraya tıklayınız.